Balco

Enkelhet, flexibilitet och ärlighet kännetecknar samarbetet med A-lackering.

Enkelhet, flexibilitet och ärlighet kännetecknar samarbetet med A-lackering.

Balco är marknadsledande inom branschen där de utvecklar, tillverkar, säljer och ansvarar för montering av egentillverkade öppna och inglasade balkongsystem.

Christian Linell arbetar som inköpschef och har inom olika funktioner arbetat med A-lackering sedan 1997

Vi köper lackering av aluminiumprofiler, samt bearbetade plåtar av A-lackering

Samarbetskonceptet är i grunden detsamma som vi startade med 1997. Självklart har det gjorts både mindre och större justeringar i enskilda rutiner under årens lopp, men i grunden så är det samma principer som gäller, endast skalan är större.

I takt med att samhället utvecklas och att Balco växer så ökar kravställningen på oss. Som marknadsledare behöver vi gå i bräschen och säkerställa direktiv inom en mängd olika segment, exempelvis inom tekniska byggdirektiv, miljöfrågor eller hållbarhetsarbete. Det påverkar i många fall direkt kravspecifikationen på produkterna och processerna, både hos Balco och hos våra samarbetspartners.

Vårt samarbete med A-lackering är djupgående på flera nivåer. Balcos funktioner har i många fall direkt kontakt A-lackerings motsvarande funktioner, exempelvis kvalitetsansvarig mot kvalitetsavdelning, eller inköpare mot orderhanterare.

I Balcos fall så tillhandahåller vi materialet, via 3e part, till A-lackering för lackering, vilket gör att vårt samarbete behöver fungera direkt mellan enskilda roller i respektive företag (inklusive 3e part). Rätt skött, ger det oss en enorm flexibilitet och, inte minst, effektivitet. Samtidigt bör det poängteras att det måste bygga på en hälsosam respekt för varandras rutiner och processer där vi tillsammans försöker finna den bästa lösningen för samtliga parter.

Balcos kundflora ställer idag stora tekniska krav på spårbarhet, dokumentation och kvalitet. A-lackering är en verksamhet som har både resurs och kompetens att utveckla sig för att motsvara de krav som ställs inom olika europiska länder idag.

Enkelhet, flexibilitet och ärlighet kännetecknar samarbetet med A-lackering. Allt är i grunden väldigt enkelt, med en hälsosam dos av småländsk entreprenörsanda och respekt för varandras utmaningar. Jag rekommenderar absolut A-lackering som leverantör till andra, så länge det inte inkräktar på Balcos fortsatta tillväxt hos A-lackering 😊

Balco är marknadsledande inom branschen där de utvecklar, tillverkar, säljer och ansvarar för montering av egentillverkade öppna och inglasade balkongsystem.

Christian Linell arbetar som inköpschef och har inom olika funktioner arbetat med A-lackering sedan 1997

Vi köper lackering av aluminiumprofiler, samt bearbetade plåtar av A-lackering

Samarbetskonceptet är i grunden detsamma som vi startade med 1997. Självklart har det gjorts både mindre och större justeringar i enskilda rutiner under årens lopp, men i grunden så är det samma principer som gäller, endast skalan är större.

I takt med att samhället utvecklas och att Balco växer så ökar kravställningen på oss. Som marknadsledare behöver vi gå i bräschen och säkerställa direktiv inom en mängd olika segment, exempelvis inom tekniska byggdirektiv, miljöfrågor eller hållbarhetsarbete. Det påverkar i många fall direkt kravspecifikationen på produkterna och processerna, både hos Balco och hos våra samarbetspartners.

Vårt samarbete med A-lackering är djupgående på flera nivåer. Balcos funktioner har i många fall direkt kontakt A-lackerings motsvarande funktioner, exempelvis kvalitetsansvarig mot kvalitetsavdelning, eller inköpare mot orderhanterare.

I Balcos fall så tillhandahåller vi materialet, via 3e part, till A-lackering för lackering, vilket gör att vårt samarbete behöver fungera direkt mellan enskilda roller i respektive företag (inklusive 3e part). Rätt skött, ger det oss en enorm flexibilitet och, inte minst, effektivitet. Samtidigt bör det poängteras att det måste bygga på en hälsosam respekt för varandras rutiner och processer där vi tillsammans försöker finna den bästa lösningen för samtliga parter.

Balcos kundflora ställer idag stora tekniska krav på spårbarhet, dokumentation och kvalitet. A-lackering är en verksamhet som har både resurs och kompetens att utveckla sig för att motsvara de krav som ställs inom olika europiska länder idag.

Enkelhet, flexibilitet och ärlighet kännetecknar samarbetet med A-lackering. Allt är i grunden väldigt enkelt, med en hälsosam dos av småländsk entreprenörsanda och respekt för varandras utmaningar. Jag rekommenderar absolut A-lackering som leverantör till andra, så länge det inte inkräktar på Balcos fortsatta tillväxt hos A-lackering 😊

Fler kundcase