Våra tjänster

Logistik

Rätt antal på rätt plats i rätt tid är i dagens upp- och sammankopplade samhälle många gånger inte tillräckligt. Utökad information som är uppdateras i realtid och över flera olika plattformar både underlättar beslutsfattande och minskar kostnader. Vi på A-Lackering arbetar med flera olika nivåer av integration mot såväl kunder som leverantörer. Har Ni önskemål/krav inom detta område idag eller en nära framtid? Hör av er så hittar vi tillsammans metoder för ett sömlöst samarbete

Lagerhållning

Ont om plats kan vara en stor orsak till ökade dolda kostnader i form av onödig hantering av gods samt tid spenderad på icke förädlande aktiviteter. Vi har både erfarenheten och ytan som gör oss till ett mycket bra komplement till egna lager för såväl obehandlade som färdiga detaljer.

Obehandlade produkter i lager flyttar kundorderpunkten till ett senare skede i processen och ger er större flexibilitet. Vi plockar och lackerar/bearbetar mot order och delar information om såväl transaktioner som saldon automatiskt med er.

På sortiment med få variationer kan ett färdigvarulager skapa förutsättningar för mycket korta ledtider. Tillsammans med ett brett erbjudande av standardiserade eller helt kundanpassade packmetoder kan vi alltid hitta en kostnadseffektiv lösning.