A-Lackering

Om oss

Skandinaviens största pulverlackerare av aluminiumprofiler.
Vår verksamhet bygger på gedigen branschkunskap och vi har lång erfarenhet av pulverlackering och bearbetning av aluminium. Vi lägger stor vikt vid att hålla hög kompetensnivå.

Vår vision är "En färgstark och hållbar värld med aluminium".
Vår mission är "Hållbar försörjningskedja av lackerad och bearbetad aluminium".

Vår kundservice upplevs som effektiv och direkt. Vi är lätta att kommunicera med och vi har lätt för att sätta oss in i din situation. Det är så vi bygger marknadsanpassad verksamhet med bästa kundnytta. Vi finns i Sävsjö, omsatte 281 miljoner kronor under 2023 och är 150 anställda.

Sedan 2007 har A-Lackering AB varit en del av Inwido. Inwido förbättrar människors liv inomhus med fönster och dörrar. Som Europas ledande fönsterkoncern är Inwidos affärsidé att utveckla och sälja marknadens bästa kundanpassade fönster- och dörrlösningar, via en decentraliserad struktur och med fokus på den konsumentdrivna marknaden, för att långsiktigt växa hållbart, organiskt samt genom förvärv.

Inwido består av 34 affärsenheter med cirka 4 700 anställda i tolv länder. 2023 omsatte koncernen 9 miljarder kronor med en operationell EBITA-marginal på 11,4 procent. Inwido är sedan 2014 noterat på Nasdaq Stockholm.

Följ Inwidos resa på LinkedIn och www.inwido.com

Nordens största pulverlackerare av aluminiumprofiler.

Vi har satt kraven på kvalitet högt för att kunna uppnå den trovärdighet som långsiktiga kundrelationer grundas på. Schemalagda kontroller enligt dokumenterade kontrollprogram och kontrollrapporter för varje kundorder säkerställer en mycket god kvalitet. Som verktyg för detta är vi certifierade enligt ISO 9001:2015 och Qualicoat.

Med flexibilitet menar vi i första hand att vi har korta ledtider från order till leverans. Vi har dimensionerat våra anläggningar och anpassat vår logistik samt våra administrativa rutiner för att bli extremt flexibla.

Vår kundservice ska upplevas som effektiv och direkt. Vi är lätta att kommunicera med och vi har lätt för att sätta oss in i din situation. Det är så vi bygger marknadsanpassad verksamhet med bästa kundnytta.

Policy för hantering av personuppgifter och cookies
A-lackering

Nordens största pulverlackerare av aluminiumprofiler.

Förbehandlingen av aluminium sker i 7-9 steg med avfettning, betning, kromfri ytomvandling och avjonisering.

Consumer in mind

Med rätt utbildning och kommunikation skall vi genom alla led i organisationen lämna ifrån oss förväntad kvalitet till intern eller extern kund. Genom kundfokus levererar vi rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris för att över tiden få nöjda slutkunder.

Courage to improve

Vi skall vara medvetna om nödvändigheten av förändringsarbete med samtliga medarbetares delaktighet. Med lyhördhet och prestigelöshet i alla led, skall vi skapa ett positivt klimat med delaktighet för alla att arbeta med ständiga förbättringar.Från aktuell fakta skall vi visuellt redovisa nuläget på ett sätt som alla förstår. När vi utmanar och förbättrar våra processer får vi samtliga medarbetare att arbeta i samma riktning, framåt.

Competent people at hand

Vi skall utvärdera kompetensen hos varje medarbetare så att vi säkerställer rätt utbildning, rätt rekrytering samt kritisk kompetens. Kompetensutveckling erbjuds efter behov för att skapa drivkraft och delaktighet. Genom strategiska partners och samarbete med skolor kan extern kompetens säkerställas. Vi skall utvärdera kompetensen hos varje medarbetare så att vi säkerställer rätt utbildning, rätt rekrytering samt kritisk kompetens.