A-lackering

Historik

Ytbehandlingsedan 1960-talet
När A-Lackering AB startade sin verksamhet i Vårby på 1960-talet var våtlackering den dominerande metoden för ytbehandling. 1997 flyttade företaget till Sävsjö. Fokus på ständiga förbättringar, flera investeringar och utökad satsning på Bearbetning har gjort A-Lackering till Skandinaviens största pulverlackerare av aluminiumprofiler.

1962

A-Lackering grundades I Vårby

1980

Flyttades till Trosa

1990

Köptes av Elitfönster

1997

Köptes av fyra privatpersoner och anläggningen flyttades till Sävsjö

1999

Startade bearbetning med plåttillverkning & enklare kapning

2003

Pallco’s vertikala lina köptes

2006

Alakiernia’s produktion startades i Lebork, Polen

2007

Inwido köpte A-Lackering AB and Alakiernia Sp. Z o.o.

2011

Vertikala linen flyttas från Ekenässjön till Sävsjö

2015

Bearbetnings-avdelningen får nya lokaler på Hjärtlandavägen

2017

Nya Fleroperations-maskiner på Bearbetningen

2020

Nya pulverkök på Horisontala liner samt nya ugnar på Horisontala liner.

2022

Uppgraderad Vertikal linje, ny pulverapplicering och återvinning.

Förbehandlingen av aluminium sker i 7-9 steg med avfettning, betning, kromfri ytomvandling och avjonisering.