Kvalitet

Stabila processer med hög och jämn kvalitet

A-Lackerings systematiska arbete med kvalitet och ständiga förbättringar har skapat stabila processer med hög och jämn kvalitet.  A-Lackering är certifierade enligt ISO9001:2015. Vi är dessutom certifierade av Qualicoat enligt deras Seaside standard.

A-lackerings systematiska arbete med kvalitet och ständiga förbättringar har skapat stabila processer med hög och jämn kvalitet.
I vår lackering utförs kvalitetskontroll

Lackering

I lackeringen utförs kvalitetskontroll, t.ex. enligt kulörlikare, skikttjocklek och glans på varje enskild order. I vårt eget lab analyseras värden från förbehandling och lackering. Exempelvis görs:

Ritstest
Slagtest
Böjprov
Kokprov

Bearbetning

På bearbetningen, mäter, kontrollerar och dokumenterar vi bland annat:

Längdmått
Vinkelmått
Kontroll av hålbild
Radie
Skjuvningstest
Bearbetning