Förbehandling – Pulverlackering – Slutkontroll

Förbehandlingen av aluminium sker i 7-9 steg med avfettning, betning, kromfri ytomvandling och avjonisering. Förbehandlingen ger absolut bästa korrosionsbeständighet och vidhäftning vid lackering av produkter som skall användas för utomhusbruk.

Våra produktionsanläggningar är designade och dimensionerade för att medföra minsta möjliga miljöpåverkan.

Vårt miljötänkande speglar tydligt av sig i vår verksamhet dels genom ett ständigt miljöarbete, dels genom utbildad och engagerad personal.

Vi utför elektrostatisk pulverlackering av aluminium i tre produktionsliner, en vertikalline och två horisontala liner. Samtliga liner är dimensionerade för att klara av våra ledord kundservice och flexibilitet.

I vårt kontrollprogram mäts skikttjocklek och glans. Produkten testas med avseende på vidhäftning enligt Qualicoats normer.

Som hjälpmedel i hela vårt processarbete använder vi oss av ISO 9001:2015.