Kunskap – Kvalitet – Flexibilitet – Kundservice

Vår verksamhet bygger på gedigen branschkunskap och vi har lång erfarenhet av pulverlackering och bearbetning av aluminium.
Vi lägger stor vikt vid att hålla hög kunskapsnivå i hela företaget.

Vi har satt kraven på kvalitet högt för att kunna uppnå den trovärdighet som långsiktiga kundrelationer grundas på. Schemalagda kontroller enligt dokumenterade kontrollprogram och kontrollrapporter för varje kundorder säkerställer en mycket god kvalitet. Som verktyg för detta är vi certifierade enligt ISO 9001:2015 och Qualicoat.

Med flexibilitet menar vi i första hand att vi har korta ledtider från order till leverans. Vi har dimensionerat våra anläggningar och anpassat vår logistik samt våra administrativa rutiner för att bli extremt flexibla.

Vår kundservice ska upplevas som effektiv och direkt. Vi är lätta att kommunicera med och vi har lätt för att sätta oss in i din situation. Det är så vi bygger marknadsanpassad verksamhet med bästa kundnytta.

Policy för hantering av personuppgifter och cookies