Alackering AB ska i alla led sätta mål och arbeta med ständiga förbättringar för att uppfylla kravet som en flexibel leverantör enligt kundens förväntningar.

Hög och rätt kvalitet ska genomsyra hela verksamheten.

Som hjälp i vårt kvalitetsarbete är vi certifierade enligt ISO 9001:2015.

För att alltid leverera produkter med rätt kvalitet är vi certifierade enligt Qualicoat. Qualicoat är ett kvitto på att produkten som levereras från Alackering AB innehåller hög och rätt kvalitet. Att vara certifierad enligt Qualicoat innebär att alla mätetal i processen mäts, värderas och arkiveras.

Vårt Qualicoat certifikat visar att vi som leverantör uppfyller de absolut högsta kvalitetskraven.

Alackering AB arbetar med högt ställda miljökrav och hög ambition inom hållbarhet. Idag återanvänder vi exempelvis allt vatten i vår process genom egna reningsverk.