Vi skall vara medvetna om nödvändigheten av förändringsarbete med samtliga medarbetares delaktighet. Med lyhördhet och prestigelöshet i alla led, skall vi skapa ett positivt klimat med delaktighet för alla att arbeta med ständiga förbättringar.

Från aktuell fakta skall vi visuellt redovisa nuläget på ett sätt som alla förstår. När vi utmanar och förbättrar våra processer får vi samtliga medarbetare att arbeta i samma riktning, framåt.