Vi skall utvärdera kompetensen hos varje medarbetare så att vi säkerställer rätt utbildning, rätt rekrytering samt kritisk kompetens.

Kompetensutveckling erbjuds efter behov för att skapa drivkraft och delaktighet. Genom strategiska partners och samarbete med skolor kan extern kompetens säkerställas.Vi skall utvärdera kompetensen hos varje medarbetare så att vi säkerställer rätt utbildning, rätt rekrytering samt kritisk kompetens.

Kompetensutveckling erbjuds efter behov för att skapa drivkraft och delaktighet. Genom strategiska partners och samarbete med skolor kan extern kompetens säkerställas.