Ytbehandling och bearbetning av aluminium är förädlingsmoment som ligger nära varandra i produktionskedjan. Många kunder strävar efter att koncentrera sig på kärnverksamheten och helt enkelt outsourca övrig verksamhet. Vi tror på konceptet att vara en helhetsleverantör åt våra kunder.

Alackering AB erbjuder bearbetning av aluminium i de flesta former.

Vår bearbetningsverksamhet består av cnc-bearbetning, kapning, plåtbearbetning, rullbockning, stansning, svetsning, valsning med isolersteg, montering och packning. Vi lagerhåller och bearbetar dessutom aluminiumplåt i dimensioner upp till 3000 x 1500 mm.

Kombinationen Lackering – Bearbetning ökar flexibiliteten.

Som vi ser det innebär konceptet Lackering – Bearbetning stora fördelar logistiskt och ekonomiskt för våra kunder, en kanal till all vidareförädling.