Förbehandling – Miljö – Pulverlackering – Slutkontroll

Förbehandlingen sker i 13 steg med avfettning, betning, kromfri ytomvandling och avjonisering. Förbehandlingen ger absolut bästa korrosionsbeständighet och vidhäftning vid lackering av produkter som skall användas för utomhusbruk.

Våra produktionsanläggningar är designade och dimensionerade för att medföra minsta möjliga miljöpåverkan, systemet är helt slutet och det slam som återstår efter reningsverkets vakuumindunstare pressas till torrsubstans och deponeras.

Vårt miljötänkande speglar tydligt av sig i vår verksamhet, dels genom ett ständigt miljöarbete, dels genom utbildad och engagerad personal. Vi använder så långt som det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, miljöanpassade produkter.

Vi utför elektrostatisk pulverlackering av aluminium i tre produktionslinor, en vertikalline och två horisontella liner. Samtliga liner är dimensionerade för att klara av våra ledord kundservice och flexibilitet.

I vårt kontrollprogram mäts skikttjocklek och glans, produkten testas med avseende på vidhäftning, allt enligt Qualicoats normer.

Som hjälpmedel i hela vårt processarbete använder vi oss av ISO 9001-2000.