Kunskap – Kvalitet – Flexibilitet – Kundservice

Vår verksamhet bygger på gedigen branschkunskap genom praktiskt arbete. Alla i företagsledningen har lång erfarenhet av pulverlackering på aluminium.
Vi lägger stor vikt vid att hålla hög kunskapsnivå i hela företaget.

Vi har satt kraven på kvalitet högt för att kunna uppnå den trovärdighet som långsiktiga kundrelationer grundas på. Schemalagda kontroller enligt dokumenterade kontrollprogram och kontrollrapporter för varje kundorder säkerställer en mycket god kvalitet. Som verktyg för detta lutar vi oss mot ISO 9001-2000 och Qualicoat som är en kvalitetsnorm
för pulverlackering.

Med flexibilitet menar vi i första hand att vi har korta ledtider från order till leverans. Vi har dimensionerat våra anläggningar och anpassat våra administrativa rutiner för att bli extremt flexibla. Vi arbetar hårt med investeringar både produktivt och administrativt för att utveckla vår flexibilitet.

Vår kundservice skall upplevas som effektiv och direkt. Vi är lätta att kommunicera med, vi har lätt för att sätta oss in i din situation och du talar direkt med ansvariga beslutsfattare. Det är så vi bygger marknadsanpassad verksamhet med bästa kundnytta.

Policy för hantering av personuppgifter och cookies