Bygg – Sanitet – Inredning – Elektronik – Fordon

Marknaden för aluminium växer och därmed också behovet av bearbetning och pulverlackering. Pulverlackeringens många goda egenskaper gör det naturligt att välja metoden som ytbehandling. Mycket bra korrosionsskydd med mycket bra vidhäftning i en miljöenlig process är skäl nog att välja pulverlackering som ytbehandling.

Faktorer som stärker motiven för pulverlackering är ett brett urval av kulörer, glans och strukturer. Andra viktiga ingredienser är funktionella krav och bearbetning efter pulverlackering.

I takt med att konstruktörer i olika branscher upptäcker fördelarna med aluminium växer och utvidgas användandet av pulverlackerad aluminium.

Inom byggsektorn var man tidigt ute med pulverlackerad aluminium som delar av fönster, balkonger, dörrar och fasader.

Andra sektorer som växer snabbt är sanitet och inredning, när man pratar sanitet pratar man exempelvis om duschkarbiner, bra exempel på inredning är butiksinredningar och kontorsmöbler.

Finns även en stor potential inom elektronik och fordonsindustrin att än mer öka användandet av pulverlackerad aluminium.