Alackering AB skall i alla led sätta mål och arbeta med ständiga förbättringar, för att uppfylla kravet på en flexibel leverantör av ytbehandling enligt kundens förväntan.

Denna kvalitetspolicy är oerhört viktig för Alackering AB, hög och rätt kvalitet skall genomsyra hela verksamheten.

Som hjälp i vårt kvalitetsarbete är vi certifierade enligt ISO 9001-2008.

För att alltid leverera produkter med rätt kvalitet är vi certifierade av Qualicoat. Qualicoat är ett kvitto på att produkten som levereras från Alackering AB innehåller hög och rätt kvalitet. Att vara certifierad enligt Qualicoat är ett stort arbete, alla värde i processen mäts, värderas och arkiveras.

Vi vill med vårt Qualicoat certifikat visa marknaden att vi som leverantör uppfyller de absolut högsta kvalitetskraven.

Alackering AB arbetar idag i en helt miljöenlig process, vår strävan efter att inneha ett bra miljöarbete är oerhört hög. Idag återanvänder vi allt vatten i vår process genom egna reningsverk.