Ytbehandling och bearbetning av aluminium är förädlingsmoment som ligger nära varandra i produktionskedjan. Många kunder strävar efter att koncentrera sig på kärnverksamheten och helt enkelt outsourca övrig verksamhet. Vi tror på konceptet att vara en helhetsleverantör åt våra kunder.

Alackering AB erbjuder bearbetning av aluminium i de flesta former. Verksamheten består av kapning, plåtbearbetning, rullbockning, stansning, svetsning, cnc-bearbetning, montering och packning. Vi förfogar även över en datastyrd fräsmaskin. Vi lagerhåller dessutom aluminiumplåt i de flesta dimensioner.

Kombinationen Bearbetning – Lackering ökar flexibiliteten, det stärker vårt ständiga arbete med kunskap och kvalitet.

Som vi ser det innebär konceptet Bearbetning – Lackering stora fördelar logistiskt och ekonomiskt för våra kunder, en kanal till all vidareförädling.